Trainingen

Ik verzorg met veel plezier trainingen op het gebied van hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Mijn visie op ontwikkeling is dat ieder kind zich gezien, begrepen en gestimuleerd voelt en daar draag ik graag aan bij.

Deze trainingen zijn gericht op leerkrachten, IB-ers, zorgcoördinatoren en bestuurders.  Een greep uit de onderwerpen en thema’s die ik kan aanbieden:

  • hoe onderwijs op maat gemaakt kan worden
  • sensitiviteit en begaafdheid als krachten leren inzetten
  • signaleren sensitiviteit en begaafdheid
  • aanleren van de juiste vaardigheden en levenshouding die het kind verder brengt!


Heb je ervaring en wil je meer leren?

Heb je meer ervaring als talentbegeleider of werk je al een tijdje als  leerkracht in een plusgroep of hb onderwijs en wil jij je bezighouden met de meer complexe casuïstiek? Ik bied ook trainingen aan om te leren hoe je vanuit verschillende perspectieven en multidimensionaal, de ondersteuningsbehoefte van een kind in kaart  brengt. Hierbij blijf ik graag weg van labels. Op deze manier kun je vanuit die specifieke behoefte de juiste interventie inzetten tijdens jouw begeleiding.

Omdat iedere school volgens een eigen visie het onderwijs vormgeeft, lever ik in mijn trainingen altijd maatwerk. Je krijgt bij mij dus geen gestandaardiseerde training maar een training die enerzijds aansluit bij de zone van ontwikkeling van het team en anderzijds aansluit bij de visie van de school.


Ik ben in te zetten voor

  • een losse training van een dagdeel;
  • een lezing op een ouderavond;
  • een opleidingstraject.

Zo bied ik de opleiding tot talentbegeleider, tot gespecialiseerde IB-er, tot gevorderde talentbegeleider en tot talentbegeleider binnen het SO aan. Wil je kennismaken of even overleggen over de mogelijkheden: mail mij gerust!