Over mij

Mijn naam is Monique Leijten. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid in het primair onderwijs. 

Ik geniet er vooral van om het zelfontdekkend leerproces te stimuleren, om complexe casussen tot op de draad uit te pluizen en groei te bewerkstelligen. 

Het overdragen van mijn opgedane kennis op dit gebied bleek een logisch gevolg: het trainerschap past me als gegoten!

Positieve psychologie & ACT
Ik omarm de positieve psychologie die de basis vormt voor veel van mijn trainingen en begeleiding op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en vele aanverwante onderwerpen.  Vanuit positiviteit gebruik ik o.a. ACT (Acceptance Commitment Therapy) om de psychologische flexibiliteit te vergroten zodat het leven omarmt kan worden. 

Maatwerk & creativiteit
Bij alle trajecten, trainingen en begeleiding werk ik op maat en gericht op wat de behoefte is van mijn cliënt, of dit nu een leerling in groep 6  is of de directie van een samenwerkingsverband. Creativiteit loopt als een rode draad door alles wat ik doe.

Expertise & groei
Ik werk vanuit gedegen kennis en expertise die ik jarenlang heb opgedaan binnen verschillende organisaties, waaronder Novilo talentbegeleiding. Ik heb trainingen ontwikkeld op het gebied van hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en voor gevorderd talentbegeleiders.

Daarnaast blijf ik mij ook als coach telkens ontwikkelen en specialiseren, zo volgde ik o.a.:

  • wandelcoaching
  • voice dialoque
  • oplossingsgericht coachen
  • kunstzinnig dynamisch coachen


Weg van labels
Ik kijk liever naar het mens als een geheel, ga uit van een holistische aanpak en laat mij niet leiden door een label. 

Contact opnemen?
Wil je kennismaken of even overleggen over de mogelijkheden: mail mij gerust!