Over mij

Mijn naam is Monique Leijten. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid in het primair onderwijs. 

Ik geniet er vooral van om het zelfontdekkend leerproces te stimuleren, om complexe casussen tot op de draad uit te pluizen en groei te bewerkstelligen. 

Het overdragen van mijn opgedane kennis op dit gebied bleek een logisch gevolg: het trainerschap past me als gegoten!


Positieve psychologie & ACT
Ik omarm de positieve psychologie die de basis vormt voor veel van mijn trainingen en begeleiding op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en vele aanverwante onderwerpen.  Vanuit positiviteit gebruik ik o.a. ACT (Acceptance Commitment Therapy) om de psychologische flexibiliteit te vergroten zodat het leven omarmt kan worden. 

Maatwerk & creativiteit
Bij alle trajecten, trainingen en begeleiding werk ik op maat en gericht op wat de behoefte is van mijn cliënt, of dit nu een leerling in groep 6  is of de directie van een samenwerkingsverband. Creativiteit loopt als een rode draad door alles wat ik doe.Expertise & groei
Ik werk vanuit gedegen kennis en expertise die ik jarenlang heb opgedaan binnen verschillende organisaties, waaronder Novilo talentbegeleiding. Ik heb trainingen ontwikkeld op het gebied van hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en voor gevorderd talentbegeleiders.

Daarnaast blijf ik mij ook als coach telkens ontwikkelen en specialiseren, zo volgde ik o.a.:

  • wandelcoaching
  • voice dialoque
  • oplossingsgericht coachen
  • kunstzinnig dynamisch coachen
  • reiki master

Proceskundige
Onlangs koos ik voor de opleiding Proceskundige. Dit omdat ik graag wil werken over de grenzen van mijn vakgebied heen en ik heel graag processen begeleid waarin we de wereld en het onderwijs beter maken voor de generatie kinderen van nu.

Met een open, ontvankelijke houding en vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid geef ik tijd aan datgene wat voor kinderen, jongeren en volwassenen belangrijk is, zodat ze vanuit waarden een intentioneel passend leven kunnen leiden.

Holistisch: ik kijk naar het complete mens
Ik kijk graag naar de persoon in heelheid, naar het complete mens-zijn. Om holistisch te werken hanteer ik een twee sporenbeleid, enerzijds is mijn aanpak gebaseerd op Westerse wetenschap, anderzijds put ik uit Oosterse oude wijsheden. Ik verdiepte me niet alleen in wetenschappelijk aangetoonde onderzoeken betreft begaafdheid en sensitiviteit, ik bekwaamde me onder andere ook tot reiki master. Voor mij is dit twee sporen beleid net zoiets als de optelsom 1+1= 3. Inzichten vanuit meerdere perspectieven maken mijn aanpak uniek en afgestemd op de behoefte van de cliënt.  

Contact opnemen?
Wil je kennismaken of even overleggen over de mogelijkheden: mail mij gerust!