Begeleiding en coaching

Met enthousiasme werk ik met kinderen en vul ik arrangementen in voor kinderen die zich onvoldoende ontplooien in de omgeving waarin ze onderwezen worden en/of opgroeien.

Vanuit de driehoek ouders-kind-school werk ik nauw samen met zowel ouders als leerkrachten. We doen dit echt samen! Als uit de ondersteuningsbehoefte van het kind blijkt dat er meer nodig is, dan datgene wat door school en ouders geboden wordt, ga ik samen met het kind, de ouders en de leerkracht op zoek naar de talenten van dit kind.

Vanuit de talenten gaan we onderzoeken welke interventie passen bij het kind. Denk aan:

  • leven vanuit intensiteiten, weten wat dit zijn en ermee kunnen omgaan
  • sociale vaardigheden binnen en buiten de peergroep
  • lichaamsbewustzijn, welke signalen en hoe herken je ze, hoe bewaak je grenzen
  • hoe sta je stevig in je eigen energie, hoe blijf je bij jezelf?
  • hoe ga je om met tegenslagen in het leven zoals verlies en rouwverwerking?
  • creativiteit gebruiken en stimuleren
  • stressreductie en het leren omgaan met prikkelgevoeligheid

We oefenen ook nieuwe vaardigheden en dat doen we op een creatieve en lichaamsbewuste manier met als doel de psychologische flexibiliteit van het kind te vergroten. Ik ben zeker geen methode begeleider: ieder kind is uniek en daarmee is ook ieder begeleidingstraject anders ingericht.

Wil je kennismaken of even overleggen over de mogelijkheden: mail mij gerust!